Kontakt

Predajca pozemkov, investor a garant projektu Borovie:

Urbársky spolok vo Vavrišove
pozemkové spoločenstvo
032 42 Vavrišovo č. 307

zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev Obvodným lesným úradom
v Lipt. Mikuláši, Vložka R-0018/505
IČO: 302 330 46
Mgr. Dušan Janotka, predseda pozemkového spoločenstva, tel. 0911 396 737
urbar@urbar.sk

Dodávateľ stavieb a materiálov:

UNIMIX , Vyšné Fabriky 45, Litovský Hrádok , Slovensko                        

Štefan Ratkoš,

tel.: 0905 684 534      

ratkos@unimix.sk