Lokalita

Ponúkané nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastri obce Vavrišovo, časť Borovie. V lokalite sa nachádza úplná technická infraštruktúra a to verejný vodovod, kanalizácia, el. rozvody a verejné osvetlenie.

Územie nového stavebného obvodu v k.ú. Vavrišovo „Borovie“ sa nachádza v severovýchodnej polohe Liptovskej kotliny a horstva Západných Tatier. Leží tesne pod hranicou Tatranského národného parku.

Bezprostredná blízkosť Vysokých Tatier so symbolickým Kriváňom, ohraničuje horizont pri pohľade na severovýchod. Zo severozápadu ohraničujú horizont masívne obliny Západných Tatier. Na juh a juhozápad sa otvára voľný priestor, ktorý na horizonte lemujú rozľahlé chrbáty Nízkych Tatier.
Lokalita má pracovný názov "Borovie", lebo sa tu stretáva mladý lesný porast s prevahou borovíc a smrekov so silou a priezračnosťou rieky Belá a malého  potoka Brezinka. Ponúkané pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Vavrišovo, na jej severovýchodnom okraji medzi riekou Belá a štátnou cestou na Podbanské v lokalite nazývanou Borovie. Celá lokalita leží tesne pod hranicou Tatranského národného parku. Pozemky sú ohraničené južne borovicovým hájom, lesom Sihoť s priezračnou horskou riekou Belá a severne potokom nazývaným Brezinka. Na základe spracovaného a schváleného územného plánu,bola táto lokalita  v celkovej  výmere približne 1 ha vyčlenená na výstavbu rodinných a rekreačných domov.

V  obci je realizovaná technická infraštruktúra v rozsahu elektrických rozvodov, vodovodu, kanalizácie. Ponúkané pozemky je možné napojiť na elektrinu z novej trafostanice, na obecný vodovod a verejnú kanalizáciu. V uvedenej obci je základná vybavenosť.

Poloha obce predurčuje jej význam v cestovnom ruchu, pretože obec Vavrišovo je vstupnou bránou severovýchodným smerom do turisticky exponovaných častí Vysokých, Západných Tatier a Podbánskeho a juhozápadným smerom do turisticky exponovaných častí Nízkych Tatier,  Liptovskej Mary,  krasovej Jánskej doliny, Demänovskej doliny a lyžiarských stredísk v Demänovskej a  Jánskej doline s výstavbou početných rekreačných, ubytovacích zariadení a lyžiarských vlekov. Obec má priame komunikačné prepojenie dialnicou D1 s obcou Liptovský Ján s  Aquaparkom Tatralandia a s obcou Bešeňová, ktoré majú kúpeľný charakter a tunajšie minerálne pramene sú najväčším zdrojom minerálnych vôd na Slovensku.

Na základe týchto skutočností a aj pripravovanej výstavbe aquaparku vo vzdialenosti približne 7 km od ponúkaných pozemkov, výrazne vzrástol význam  pozemkov v tejto lokalite.