Typy domov a štandard vybavenia

Garant projektu (investor) www.urbar.sk  s f. Unimix, s.r.o.,  www.unimix.sk  ,  ponúka na prenajatých pozemkoch možnosť výstavby domov na kľúč. Tvar, typ a konštrukciu stavby si zvolíte sami, podľa všetkých dostupných katalógov,  prípadne podľa individuálneho projektu. Do pozornosti ct. zákazníkom, však ponúkame výhodnú možnosť realizácie stavby špičkovým stavebným systémom:

  Neopor® www.unimix.sk/pdf/varianthaus.pdf

Vzhľadom k tomu, že je predpoklad výstavby nízkoenergetických domov, budú všetky vybraté katalógové domy alebo individuálne projekty, ak budete mať záujem,  konštrukčne upravené po konzultácii s Vami do systému Neopor® www.unimix.sk/pdf/varianthaus.pdf tak, aby Vaša stavba spĺňala všetky kritéria pre minimálne tepelné straty (nízkoenergetické, prípadne pasívne domy).

Termín zahájenia výstavby rodinného domu a konkrétny typ domu si stanoví klient sám, nie ste viazaní ničím. Všetky rodinné domy  sa budú realizované podľa individuálnych požiadaviek nových vlastníkov pozemkov (stavebníkov), ako stavba na kľúč, prípadne zhotoviteľ odovzdá stavbu rodinného domu ako holodom (stavebník - investor si zrealizuje dokončovacie práce individuálne t.j. podlahy, zariaďovacie predmety, maľby, nátery,obklady,dlažby...).
Pred zahájením stavby rodinného domu, garáže, oplotenia a vonkajších úprav si investor ( nový vlastník pozemku) a zhotoviteľ podrobne prekonzultujú podrobný položkovitý rozpočet na dodávku a montáž dohodnutých materiálov a prác. Tento položkovitý rozpočet a následne vecný a finančný harmonogram, bude nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo medzi investorom a zhotoviteľom stavby.